• Pa lăng cân bằng dùng cho súng vít tự động Spring Balancer
 • Pa lăng cân bằng dùng cho súng vít tự động Spring Balancer

  MCT-602B
  Liên hệ
  Pa lăng cân bằng lực chuyên dung cho súng vít điện:
  Các thông số:
  Model sản phẩm: MCT-602B
  Các loại tải khác nhau: 0.5-1.5 kg
   0.6-2.0 kg
   1.5-3.0 kg
   3.0-5.0 kg
  Chất liệu: Thép hợp kim + ABS
  Độ dài kéo tời: 1.48m (Hành trình 1.45m)

  Pa lăng cân bằng lực chuyên dung cho súng vít điện:

  Các thông số:

  Model sản phẩm: MCT-602B

  Các loại tải khác nhau: 0.5-1.5 kg

   0.6-2.0 kg

   1.5-3.0 kg

   3.0-5.0 kg

  Chất liệu: Thép hợp kim + ABS

  Độ dài kéo tời: 1.48m (Hành trình 1.45m)